předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 9

Napište program, který zadaný text vypíše znak po znaku jako dálnopis. Zadání podtrhněte čarou přes celou obrazovku složenou ze znaků "-".

Rada: Nezapomeňte na časovou prodlevu mezi výpisem znaků, jinak byste nedocílili zamýšleného efektu.


program ukol9;

uses crt;

var
  i:integer;
  text:string;
begin
   clrscr;

   write('Zadejte text k vypisu: ');
   readln(text);

   for i:=1 to 80 do write('-'); {oddeleni carou     }
                  {sirka radky je 80 znaku}
   for i:=1 to length(text) do
   begin
    write(copy(text,i,1)); {vypise vzdy 1 znak z retezce text}
    delay(100);      {prodleva 100 milisekund}
   end;
end.

Zpět na: Lekce 5


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal