předchozí návrat do menu následující

Lekce 5

Cykly

V pascalu existují dva základní druhy cyklů. Tím prvním je cyklus s určeným počtem opakování.

for

for promenna:=pocatecni to koncova do ...;

Cyklus s pevným počtem opakování. Tento cyklus obsahuje něco jako počítadlo (promenna). Při prvním průchodu cyklem se jí přiřadí hodnota pocatecni a při každém dalším se zvýší* o jednu, dokud není dosažena hodnota koncova. Řídící proměnná musí být ordinálního typu.

* Je možné hodnotu i snižovat a to nahrazením klíčového slova to slovem downto, pak ale musí být hodnota pocatecni vetsi nez koncova.

for i:=1 to 10 do
begin
  {tento blok bude proveden desetkrat}
end;

Operace s řetězci

jednotka system obsahuje tyto funkce a procedury pro práci s řetězci a znaky:

Length

Length(S:string):integer;

Vrací počet znaků v řetězci.

Chr

Chr(B:byte):char;

Vrací znak z tabulky ASCII podle osmi-bitové hodnoty parametru.

UpCase

UpCase(C:char):char;

Převede malé písmeno na velké.

Copy

Copy(S:string;Index,Count:integer):string;

Vrací Count znaků řetězce S počínaje znakem na pozici Index .

Delete

Delete(var S:string;Index,Count:integer);

Odstraní Count znaků z řetězce S počínaje znakem na pozici Index.

Insert

Insert(source:string;var S:string;Index:integer);

Do řetězce S od pozice Index vloží řetězec source.

Str

Str(X:číslo;var S:string);

Převede číslo X na řetězec S.

Val

Val(S:string;var V:číslo;var Code:integer);

Převede řetězec S na číslo V. V případě chyby nastaví v Code číslo pozice znaku, který nelze převést.

Jednotka PRINTER

Použití této jednotky je velmi jednoduché. Stačí ji uvést v seznamu použitých jednotek uses. Sama jednotka neobsahuje žádné procedury ani funkce. Jediná její činnost je, že při spuštění programu deklaruje textový soubor Lst a přiřadí jej zařízení LPT1. Samotný výstup na tiskárnu pak vypadá takto:

WriteLn(Lst,'Tento text se vytiskne');

Cvičení: Cvičení 8 Cvičení 9 Cvičení 10 Cvičení 11


předchozí návrat do menu následující
Programování v jazyce Pascal