předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 3

Napište program, který ze zadané hodnoty průměru vypočítá objem kulového zásobníku na vodu. Výslednou hodnotu nechte vypsat na obrazovku jak v metrech krychlových, tak v litrech. Dále předpokládejme, že tento zásobník je umístěn v pouštní základně, kterou obývá n osadníků, kde n je proměná, jejíž hodnotu budeme zadávat. Program rovněž vypíše, na kolik dní vystačí voda v zásobníku při spotřebě 10 litrů na osobu a den, kde spotreba bude konstanta.
Pozámka: k výpočtu objemu budete potřebovat "pi". Použijte tedy buď vlastní konstantu, nebo použijte funkci Pi popsanou v 3. lekci
program ukol3;

const
   spotreba=10;
var
  n:integer;
  d,v:real;

begin
   write('Zadejte prumer nadrze v metrech [m]: ');
   readln(d);

   write('Zadejte pocet osadniku: ');
   readln(n);

   writeln('-------------------------------------');
   writeln;

   v:=1/6*pi*d*d*d;

   writeln('Nadrz o objemu ',v:2:2,' metru krychlovych,');
   writeln('presneji ',(v*1000):2:0,' litru, vystaci ',n,' osadnikum');
   write('na ',((v*1000)/(n*spotreba)):0:0,' dnu');
   writeln(' pri spotrebe ',spotreba,' litru na osobu a den');
end.

Zpět na: Lekce 2


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal