předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 2

Napište program, který sečte dvě zadaná celá čísla a součet vypíše ve tvaru:
Soucet cisel 4 a 5 je 9

program ukol2;

var
  a,b:integer;

begin

   write('Zadejte prvni cislo: ');
   readln(a);

   write('Zadejte druhe cislo: ');
   readln(b);

   writeln('----------------------');
   writeln;
   writeln('Soucet cisel ',a,' a ',b,' je: ',a+b);
end.

Zpět na: Lekce 2


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal