předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 11

Vytvořte program, který sestaví tabulku hodnot funkce sinus na intervalu 0 až 89 stupňů po jednom stupni s přesností na 4 desetinná místa, tak jak můžete vidět v matematicko-fyzikálních tabulkách, tj. zobrazí se pouze desetinná část hodnoty. Každý řádek tabulky bude vždy deset stupňů.

Vylepšení: Zkuste program upravit tak, aby vytiskl tabulku hodnot pro úhly 0 až 359 stupňů. Tuto varianta můžete vidět zpracovanou i v řešení, avšak program je dle předchozího zadání.


program ukol11;
uses crt,printer;
var
  i,j:integer;
  x:real;
begin
 clrscr;
 writeln(Lst);
 write(Lst,'Sin(x)');

 for i:=0 to 9 do write(Lst,i:7);  {zahlavi tabulky}
 writeln(Lst);
 for i:=1 to 80 do write(Lst,'-');  {podtrzeni carou}
 writeln(Lst);

 for i:=0 to 35 do          {radky - 0,10,20...350 stupnu}
  begin
  write(Lst,(i*10):7);
  for j:=0 to 9 do         {sloupce - 0,1,2...9 stupnu}
   begin
   x:=(i*10+j)*pi/180;     {vypocet uhlu a prevod na radiany}
   write(Lst,round(sin(x)*10000):7); {separace 4 desetinnych mist}
   end;
  writeln(Lst);
  end;
end.

Zpět na: Lekce 5


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal