předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 6

Napište program, který ze zadané ujeté vzdálenosti vypočte platbu taxikáři, jestliže má stanoveny následující sazby:

0 - 19km25 Kč/km
20 - 39km23 Kč/km
40 - 59km20 Kč/km
60km a více17 Kč/km

Zadaná vzdálenost může být desetinné číslo, ale ošetřte zadání záporné vzdálenosti.

Poznámka: Sazba se mění až po ujetí daného počtu km (20, 40, 60 km) tzn. zákazník, který ujel 39,9 km má stanovenou sazbu 23 Kč/km atd.


program ukol6;
var
  sazba:integer;
  d:real;
begin
   write('Zadejte ujetou vzdalenost: ');
   readln(d);

   if d<0 then begin
   writeln('Spatne zadani');
   exit;
   end;

  case trunc(d) of
   0..19 :sazba:=25;
   20..39:sazba:=23;
   40..59:sazba:=20;
   else sazba:=17;
  end;

   writeln('------------------------------');
   writeln;
   writeln('Za ',d:0:2,' km zaplatite: ',(d*sazba):0:2,' Kc');
end.

Zpět na: Lekce 4


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal