předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 5

Napište program, který vyřeší kvadratickou rovnici tvaru:
ax2 + bx + c = 0
Kde budou koeficienty a, b a c zadávány. Rozlište, kdy má rovnice 2 reálné kořeny, 1 dvojnásobný kořen a kdy nemá v oboru reálných čísel řešení.
program ukol5;
var a,b,c,D:real;
begin

   write('Zadejte koeficient a: ');
   readln(a);

   write('Zadejte koeficient b: ');
   readln(b);

   write('Zadejte koeficient c: ');
   readln(c);

   writeln;
   writeln('----------------------');
   writeln;

   D:=sqr(b)-4*a*c; {vypocet diskriminantu}

   if D<0 then writeln('Rovnice nema realne reseni')
   else if D=0 then writeln('Rovnice ma 1 koren: ', -b/(2*a):0:2)
   else
    begin
    write('Rovnice ma 2 koreny: ',(-b-sqrt(D))/(2*a):0:2);
    writeln(' a ',(-b+sqrt(D))/(2*a):0:2);
    end;
end.

Zpět na: Lekce 3


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal