předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 21

Vytvořte pole o 20 prvcích typu integer, do kterých načtěte náhodné hodnoty od 0 do 100. Pole setřiďte vzestupně metodou BUBLE SORT, ve které využijte upravené procedury prohod z 16. cvičení. Na obrazovku vypište prvky pole před a po setřídění.


program ukol21;
uses crt;
const n=20;
type pole=array [1..n] of integer;
var
  i:integer;
  cisla:pole;
  zmena:boolean;

procedure prohod(var x,y: integer);
 var p:integer;
 begin
  if x>y then begin
  p:=y;
  y:=x;
  x:=p;
  zmena:=true; {indikuje, ze doslo ke zmenam}
  end;
 end;

procedure trid;
 var j:integer;
 begin
  repeat
  zmena:=false;
  for j:=1 to (n-1) do prohod(cisla[j],cisla[j+1]);
  until zmena=false; {bude se opakovat, dokud nebudou zadne zmeny}
 end;

begin
 clrscr;
 randomize;

 for i:=1 to n do
  begin
  cisla[i]:=random(100); {nacteni cisel}
  write(cisla[i]:4);
  end;

 trid;
 writeln;
 writeln;
 for i:=1 to n do write(cisla[i]:4); {vypis cisel}
 repeat until keypressed;
end.

Zpět na: Lekce 9


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal