předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 17

Vytvořte svou funkci pro výpočet xn, kde n bude celé číslo a x reálné číslo. Obě čísla budou zadávána jako parametry. Funkci vyzkoušejte v krátkém programu.


program ukol17;
uses crt;
var a:real;
  n:integer;

function nmocnina(x:real; y:integer): real;
 var i:integer;
   p:real; {pomocna promena}
 begin
  p:=1;
  case y of
  1..maxint: for i:=1 to y do p:=p*x; {pro kladny exponent}
  0: x:=1;              {pro n = 0}
  else
   y:=abs(y);            {pro zaporny exponent}
   x:=1/x;
   for i:=1 to y do p:=p*x;
  end;
  nmocnina:=p;
 end;

begin
 writeln('Zadejte cislo a celeho mocnitele: ');
 readln(a,n);
 writeln(a:0:2 ,' na ',n,'. je: ',nmocnina(a,n):0:4);
end.


Zpět na: Lekce 7


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal