předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 16

Napište proceduru s názvem prohod, která prohodí dvě zadaná čísla x a y pokud je x > y. Proceduru užijte v krátkém programu pro ověření funkce.


program ukol16;
uses crt;
var a,b:integer;

procedure prohod(var x,y: integer);
 var p:integer;
 begin
  if x>y then
  begin
   p:=y;
   y:=x;
   x:=p;
  end;
 end;

begin
 write('Zadejte cislo a: ');
 readln(a);
 write('Zadejte cislo b: ');
 readln(b);
 writeln;
 prohod(a,b); {volani procedury}
 writeln('a = ',a);
 writeln('b = ',b);
end.

Zpět na: Lekce 7


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal