předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 13

Vyrobte si svou hru. Bude spočívat v tom, že počítači zadáte horní mez (celé kladné číslo) a on si bude "myslet" číslo na tomto intervalu (náhodně ho zvolí). Pak budete jeho číslo hádat dokud se vám ho nepodaří uhodnout. Program bude registrovat váš počet pokusů a po uhodnutí čísla vám ho sdělí. V příkladu použijte repeat cyklus.

Rada: Použijte matematickou funkci Random, ale nezapomeňte generátor náhodných čísel před použitím inicializovat voláním procedury Randomize.


program ukol13;
uses crt;
var
 cislo,horni,tip,pokus:integer;
begin
 clrscr;
 randomize;  {inicializace generatoru nahodnych cisel}
 pokus:=0;

 write('Zadejte horni hranici: ');
 readln(horni);

 cislo:=random(horni);
 writeln('Myslim si cislo od 0 do ',horni);
 write('Zkus ho uhodnout: ');
 repeat
  readln(tip);
  pokus:=pokus+1;

  if tip>cislo then write('Zkus min: ')
  else
   if tip<cislo then write('Zkus vic: ');

 until tip=cislo; {tipujete tak dlouho dokud neuhodnete}

 writeln('-------------------------------------');
 writeln('Spravne, uhodl jsi na ',pokus,'. pokus');
end.

Zpět na: Lekce 6


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal