předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující

Cvičení 10

Napište program, který na obrazovce vytvoří čtverec ze znaků "*" o uživatelem zadané velikosti strany (počtet dílků). Na obrazovku se však vejde jen 25 řádků, a tak omezte zadání velikosti strany na menší počet např. na 20.


program ukol10;
uses crt;
var
  i,j,velikost:integer;
begin
 clrscr;

 write('Zadejte velikost ctverce (max 20): ');
 readln(velikost);

 if (velikost>20) or (velikost<=0) then
  begin            {vylouceni hodnot >20 nebo <0}
  writeln('Spatne zadani');
  exit;
  end;

 clrscr;

 for i:=1 to velikost do  {cyklus pro radky}
  begin
  for j:=1 to velikost do {cyklus pro sloupce}
   begin
   write('* ');
   end;
  writeln;
  end;
end.

Zpět na:Lekce 5


předchozí návrat do menu uložit zdrojový kód následující
Klíčová slova v Pascal