předchozí návrat do menu následující

Lekce 8

Datový typ array

Někdy bývá výhodné vytvářet indexované pole. K tomu slouží datový typ array. Indexované pole má všechny prvky jednoho typu a index pole je vždy typu integer.

type pole = array [1..20] of real;

Příklad vytvoří datový typ pole jako jednorozměrné pole 20 prvků typu real.

Je taktéž možné vytvořit vícerozměrné pole.

type sit = array [1..10,1..10] of integer;

Vytvoří pole 10 x 10 celých čísel.

Barvy

Pro práci s barvami je jednotka CRT vybavena následujícími procedurami.

TextBackground

TextBackground(barva:byte);

Nastaví novou barvu pozadí, určenou číslem nebo předdefinovanou konstantou jednotky.

0
1
2
3
4
5
6
7
Black
Blue
Green
Cyan
Red
Magenta
Brown
LightGray
černá
modrá
zelená
modrozelená
červená
fialová
hnědá
světle šedá

TextColor

TextColor(barva:byte);

Nastaví novou barvu písma. Můžeme použít všechny barvy uvedené u pozadí a navíc tyto:

8
9
10
11
12
13
14
15
DarkGray
Lightblue
LightGreen
LightCyan
LightRed
LightMagenta
Yellow
White
tmavě šedá
světle modrá
světle zelená
světle modrozelená
světle červená
světle fialová
žlutá
bílá

Dále můžeme nastavit blikání, přičtením hodnoty 128 nebo konstanty Blink.

Nastavení barev se uchovává v proměné TextAttr, která je deklarována jednotkou CRT. Z uvedeného vyplývá, že lze přiřazovat atributy zobrazení přímo této proměné, namísto použítí jednotlivých procedur. Proměnná TextAttr je typu byte a lze jí přiřadit hodnotu v následujícím tvaru:

TextAttr : = popredi + pozadi*16 + blikani;

Cvičení: Cvičení 19 Cvičení 20


předchozí návrat do menu následující
Programování v jazyce Pascal