předchozí návrat do menu následující

Lekce 4

Podmíněné větvení

case

case výraz of
 case: ...;
 case: ...;
end;

Tam, kde potřebujeme rozlišit více hodnot jedné proměnné můžeme místo vnořených příkazů if použít přepínač case. Ten obsahuje seznam významných hodnot a k nim přiřazené příkazy nebo programové bloky. Příkaz case je ukončen slovem end.

Poznámka: Řídící proměná (v našem případě b) musí být ordinálního typu.

case b of
 1:
  begin
   {blok programu pro b=1}
  end;
 2:
  begin
   {blok programu pro b=2}
  end;
 43:
  begin
   {blok programu pro b=43}
  end;
 else
  begin
   {blok programu pro neuvedené hodnoty}
  end;
end;

Struktura case může obsahovat blok else, který se provádí pokud hodnota výrazu není uvedena v žádné z možností.

Významné hodnoty je možno uvádět jednotlivě, nebo výčtem či jako interval, jak můžete vidět na dalším příkladu:

case cislo of
 1:writeln('Cislo je 1');
 2,4,6,8:writeln('Cislo je sude a mensi nez 10');
 11..19:writeln('Cislo lezi v intervalu <11;19>');
    .
    .
end;

Další procedury a funkce

Exit

Exit;

Okamžité ukončení právě prováděného bloku příkazů. Je-li to hlavní program, dojde k ukončení programu.

Halt

Halt(exitcode:word);

Okamžité ukončení programu. Hodnota exitcode bude předána nadřízenému procesu , který program spustil (většinou operační systém).

Procedury a funkce jednotky CRT

Jednotka CRT obsahuje přímou obsluhu obrazovky a klávesnice. Projevuje se to zvýšením rychlosti vstupních/výstupních operací. Kromě toho jednotka podporuje manipulaci s pracovní plochou na obrazovce. Pokud hodláte používat tuto jednotku v programu, musíme její jméno uvést v sekci uses.

KeyPressed

KeyPressed:boolean;

Zjišťuje přítomnost znaků ve vyrovnávací paměti klávesnice. Pokud je přítomen nějaký znak, vrací hodnotu true.

ReadKey

ReadKey:char;

Vrací jeden znak z vyrovnávací paměti klávesnice. Pokud tam žádný znak není, čeká na stisknutí klávesy.

ClrScr

ClrScr;

Provede vymazání obrazovky a nastaví textový kurzor do levého horního rohu.

Delay

Delay(time:word);

Pozastaví provádění programu na time milisekund.


Cvičení: Cvičení 6 Cvičení 7


předchozí návrat do menu následující
Programování v jazyce Pascal