předchozí návrat do menu následující

Lekce 3

Větvení programu

Větvení programu může být nepodmíněné nebo podmíněné. Nejjednodušší nepodmíněný příkaz větvení je goto. Jeho použití v Pascalu je považováno za nepříliš profesionální a pokud je to možné, tak se mu vyhýbáme.

Podmíněné větvení

if

if (podminka) then příkaz;

Příkaz testuje uvedenou podmínku, při jejím splnění (hodnota true) provede příkaz nebo programový blok za then, jinak ho přeskočí. Příkaz if je možné rozšířit o blok else. Ten se provádí při nesplnění podmínky (hodnota false). Při použití else pak ale na konci příkazu (nebo programového bloku) následujícího za then není středník.

if (podminka) then
begin
  ...; {provede se při splnění podminky}
end
else
begin
  ...; {provede se př nesplnění podmínky}
end;

podminka je výraz, jehož hodnota je typu boolean. Např.

if (a < 10) then ...;

Matematické funkce

Abs

Abs(x:číslo):číslo;

Absolutní hodnota čísla X. Parametr i vrácená hodnota mohou být libovolné číslo.

Exp

 Exp(x:real):real;

Exponenciála čísla X ve smyslu e X.

Ln

 Ln(x:real):real;

Přirozený logaritmus čísla X .

Sqr

 Sqr(x:číslo):číslo;

Druhá mocnina čísla X . Parametr může být libovolného číselného typu, vrácená hodnota je stejného typu.

Sqrt

 Sqrt(x:real):real;

Druhá odmocnina čísla X . Argument musí být nezáporný.

Frac

 Frac(x:real):real;

Desetinná část čísla X .

Int

 Int(x:real):real;

Celá část čísla X vrácená jako typ real.

Trunc

 Trunc(x:real):longint;

Celá část čísla X vrácená jako typ longint.

Round

 Round(x:real):longint;

Zaokrouhlení čísla X .

Random

 Random(W:word):word;

Vrací pseudonáhodné číslo v rozsahu 0 - w. Před použitím této funkce je nutné spustit generátor náhodných čísel a to příkazem Randomize.

Pi

 Pi:real;

Vrací konstantu 3.1415926535897932385 jako datový typ real. Přesnost se může měnit podle použití matematického koprocesoru.

ArcTan

 ArcTan(x:real):real;

Arcus tangens čísla X vrací úhel v radiánech .

Cos

 Cos(x:real):real;

Kosinus úhlu X v radiánech .

Sin

 Sin(x:real):real;

Sinus úhlu X v radiánech .


Cvičení: Cvičení 4 Cvičení 5


předchozí návrat do menu následující
Programování v jazyce Pascal