Home
Kurs
Download
Literatura «
Odkazy
Reklama


Literatura

Přehled publikací o programování v jazyce Pascal a Delphi. Přehled pochází ze stránek Miroslava Viriuse, který každou knihu i stručně ohodnotil. Některé publikace jsem doplnil sám, nebo mi je doporučil někdo z návštěvníků těchto stránek.

Pokud v seznamu nenajdete vaši oblíbenou kniku, tak mi dejte vědět...

Pascal

Pavel Satrapa: Pascal pro zelenáče

Neocortex, Praha 2000. ISBN80-86330-03-6

Velice pěkně napsaná učebnice Turbo Pascalu. Vedle výkladu jazyka (včetně objektů) vysvětluje také použití některých dynamických datových struktur. (Jde o nové vydání knihy Začínáme vPascalu,Neocortex 1994, 1998, ISBN 80-902230-6-0.)

M. Virius: Základy programování — úvod do Turbo Pascalu

ČVUT 1991 - 1999. ISBN 80-01-01553-X

Skriptum (kterékoli vydání) pokrývá přednášku Základy programování v potřebném rozsahu. Neobsahuje výklad konstrukcí z Object Pascalu použitého v Delphi.

J. Jinoch - K. Müller - J. Vogel: Programování v jazyku Pascal

SNTL 1986

Před časem klasická učebnice standardního Pascalu, v pozdějších vydáních doplněná o výklad o datových strukturách. Najde se stále ještě po knihovnách. Kvalitní, nehovoří ovšem o Turbo Pascalu ani o Object Pascalu (tj. o rozšířeních a odchylkách od standardu), neprobírá objektové programování, které není součástí standardního Pascalu.

P. Mikulka - K. Juhová - J. Soukenka: Borland Pascal 7.0 - Kompendium

Grada Publishing 1993 ISBN 80-7169-009-0

Velice obsáhlý přehled Turbo Pascalu a jeho integrovaného vývojového prostředí. Dobré jako doplňková literatura, není to učebnice (a zejména ne učebnice pro začátečníky).

M. Milda: Jak na to v pascalu

Kopp, České Budějovice 1996. ISBN 80-85828-62-6

Kniha předpokládá alespoň základní znalosti Turbo Pascalu. Rozebírá práci s obrazovkou, ovládání klávesnioce, reprodukci hudby atd., a to vše v prostředí DOSu. Dnes už poněkud zastaralé, navíc napsané nepříliš přehledně, výpisy nejsou komentovány.

S. Dvořák: Turbo Pascal 6 v příkladech

Grada Publishing, Praha 1991. ISBN 80-85424-13-4

I když jde v podstatě o prehistorickou záležitost, je to docela užitečná kniha, pokud byste na ni ovšem ještě někde narazili. Ukazuje, jak lze v Pascalu pracovat s komplexními čísly, jak naprogramovat spojový seznam, jak vytvořit nabídku v dosovském prostředí atd. Nepoužívá objektové programování. Vážnou vadou je, že výpisy jsou komentované jen sporadicky a zdrojový kód není vždy nejpřehlednější.

J. Jančík + M. Kvoch: Sbírka úloh z jazyka Pascal

Kopp, České Budějovice 1996. ISBN 80-901342-2-X

Testuje znalosti jazyka pascal - velká škála témat od těch primitivních až po složitá. Takřka všechny příklady jsou řešené. Obsahuje závěrečný test. Vhodná doplňková kniha.

Martin Kvoch: Programování v Turbo Pascalu 7.0

vydal Kopp Č.Budějice 2000

Je to prakticky jediná referenční příručka, jaká se pro TP dá sehnat. Popis jazyka, integrované vývojové prostředí, standardní programové jednotky. Pro váľnějąí práci v TP je tato kniha naprosto nezbytná.

doporucil: Jaroslav Skalník

Portál o programování
Programovací jazyky
Klíčová slova

© 2002 Nahoru

Aktualizováno: 31. 1. 2005