Home
Kurs
Download
Literatura «
Odkazy
Reklama


Literatura

Přehled publikací o programování v jazyce Pascal a Delphi. Přehled pochází ze stránek Miroslava Viriuse, který každou knihu i stručně ohodnotil. Některé publikace jsem doplnil sám, nebo mi je doporučil někdo z návštěvníků těchto stránek.

Pokud v seznamu nenajdete vaši oblíbenou kniku, tak mi dejte vědět...

Delphi

S. Písek: Začínáme programovat v Delphi

Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9008-4

Poněrně rozumuně napsaný úvod do prostředí Delphi a do jazyka Object Pascal. Lze použít jako doplňkovou literaturu.

T. Binzinger: Naučte se programovat v Delphi

Grada Publishing 1998. ISBN 80-7169-685-4

Kniha se zabývá jazykem Object Pascal, implementovaným v Delphi. O vývojovém prostředí a o knihovně vizuálních komponent VCL téměř nehovoří. Napsaná docela dobře, ale pro předmět Základy programování jen omezeně použitelná.

M. Cantú: Mistrovství v Delphi 2

Computer Press 1996. ISBN 80-85896-75-3

M. Cantú: Mistrovství v Delphi 4

Grada Publishing 1999

M. Cantú: Myslíme v jazyku Delphi 6

(2 díly) Grada Publishing 2002
ISBN 80-247-0334-3 a 80-247-0335-1

Překlady různých vydání téže knihy Mastering Delphi (nakladatelství Sybex). Všechny jsou velmi dobré, popisují jak Object Pascal tak vývojové prostředí. Na řadě příkladů ukazují jednotlivé rysy jazyka, použití různých komponent atd. Skvělé pro hlubší pochopení Delphi (a pokud znáte C++, můžete poznatky z těchto knih snadno využít i při práci s C++Builderem, neboť využívá tutéž knihovnu VCL a jeho vývojové prostředí je prakticky stejné jako u Delphi. Existuje i české vydání této knihy pro Delphi 5, neměl jsem je ale k dispozici.
(Jméno autora má ve skutečnosti na konci nad písmenem "u" obrácený akcent. Omlouvám se.)

T. Miller, D. Powell: Mistrovství v Delphi 3

Computer Press 1998. ISBN 80-7226-110-X

Přes stejný název českého překladu je to jiná kniha (od jiných autorů, jinak pojatá) než kniha M. Cantú. Lze ji použít, ale je méně čtivá. Obsah přibližně stejný jako u knihy M. Cantú.

S. Teixeira - X. Pacheco: Borland Delphi - průvodce vývojáře

Unis Publishing, Brno 1999. ISBN 80-86097-28-5, 80-86097-35-8 a 80-86097-36-6

V originále šestidílná kniha, v českém překladu vyšly pouze díly II (ovládací prvky ActiveX, grafika, tisk, MDI, multimédia), III (zprávy ve Windows, tvorba komponent) a IV (Win32 API, dynamické knihovny a multithreading). Založeno na Delphi 4, nicméne většina informací platí i pro ostatní verze. Je to publikace pro pokročilejší programátory, velmi dobrá.

T. Holan: Delphi v příkladech

Matfyzpress, Praha 1999. ISBN 80-85863-37-5

Ukazuje na příkladech programování v Delphi, a to od nejjednodušších programů až k různým poměrně náročným a ne zcela obvyklým konstrukcím. Předpokládá znalost Pascalu, příliš nevysvětluje, spíše ukazuje.

Václav Kadlec: Učíme se programovat v Delphi a jazyce Object Pascal

C-Press 2001

Určeno pro úplné začátečníky, doporučuji však alespoň základní znalosti programování. Velmi dobře napsáno: od základů po pokročilá témata jako jsou Multimedia, Databáze atd..

Portál o programování
Programovací jazyky
Klíčová slova

© 2002 Nahoru

Aktualizováno: 31. 1. 2005